I dag, fredag er det klart for storinnrykk på Røkenes bedehus.  Da samles barn i alderen 2-5 klasse til leir på bedehuset.

Leiren er fulltegnet, og deltakerne kommer både fra Lavangen, Salangen og flere andre steder, ja helt fra Tromsø.

Under leiren vil det bli markert at det er 50 år siden den første leiren i Lavangen startet opp. Oddny Røkenes, som i disse dager passerer 91-år, var med fra starten. I årenes løp er mange nye ledere kommet til. Blant dem er Line Skjelnes og Solbritt Eklo, som i mange år nå har vært med og holde i trådene.

Søndag formiddag kl. 11.00 samles både barna og ledere i kirken. Her vil leirkoret synge. Talen for dagen blir over leirmottoet: "Jesus sier: Bli i meg, så blir jeg i dere". Vi får hilsen fra Normisjons utsending, Yngve Lorentsen, og flere andre innslag. Alle er velkommen til å feire leirjubileet sammen med oss!

medium leir foto s eklo

Bildet er fra en tidligere høstleir på bedehuset. 

 

Tekst: Jon Syver Norbye, Foto: Solbritt Eklo