Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Legevakt

Generelt om tjenesten

Tema

- Pleie-, rehabiltering og omsorg
- Helse

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?
•    Fastlegen din i åpningstiden
•    Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
•    113 når det er akutt og står om liv

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig bør du alltid ringe fastlegen først.
Dette kan legevakten gjøre for deg:

Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:
•    Høy feber – særlig hos barn
•    Moderate pustevansker
•    Akutt sykdom eller alvorlig forverring
•    Slapt og medtatt barn eller voksen
•    Alvorlig psykisk sykdom
•    Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
•    Kuttskader som må sys
•    Mistanke om brudd

 

Vedlegg


Søknadsfrist


Søknaden sendes til


Saksbehandling

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Merknader


___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Interkommunal legevakt
Telefon:116117
Besøksadresse:Fogd Holmboesgt. 56 - Bardu helsesenter 9360 BARDU

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse- og sosialetaten
Epost:postmottak@lavangen.kommune.no
Postadresse:Nesveien 7 9357 Tennevoll
Besøksadresse:Nesveien 7 9357 TENNEVOLL

Kontaktpersoner

Navn:Lars Nesje
Tittel:kommuneoverlege
Telefon:77174000
Epost:

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-08 13:49
Oppdatert:2017-01-03 10:15
Gyldig fra2016-01-01
Gyldig til2025-01-23
Språk Norsk - Norwegian