Dato Tidspunkt Oppmøtested Ansvarlig/arr.
       
03.06.20  11.00 Aktivitetsløypa Tennevoll
sanitetsforening
10.06.20  17.00 Elvestien til gapahuk.
Oppmøte skoleplassen.
Ta med matpakke
Røde Kors
17.06.20  11.00 Tur fra veislutt på Liaveien Lavangen LHL
21.06.20  18.00 Ordførers tur. Åpning av Holmenhuken gapahuk. Lavangen fjellvandrerlag
24.06.20  17.00 "Alfreds plass", Moen Tennevoll sanitetsforening
       
01.07.20  11.00 Fra Åbrekka til Bjørnhuken Lavangen
fjellvandrerlag
08.07.20  17.00 Spansgårdsstigninga - skogsveien til gapahuken Røde Kors
15.07.20  17.00 Hesjevikbrua - tur til det nye vannverket i Lavangen Lavangen fjellvandrerlag
22.07.20  11.00 Krigsminneløypa - Kolbanskaret. Oppmøte Fossbakken v/skilt Bardu kommune Lavangen fjellvandrerlag
29.07.20  11.00 Mobrua til Rødbergan og gapahuken. Tennevoll sanitetsforening
       
05.08.20 11.00 Sandnesodden - oppmøte v/ Lotternes ungdomshus. Kaffe på Solstad Lavangen LHL
16.08.20 11.00 Kulturstien "Fotefar mot nord" - oppmøte i Krambuvika. Salg av kaffe/vafler. Omvisning om ønskelig mot betaling. Lavangen frivilligsentral
19.08.20 17.00 Avslutningstur til Nesset m/ grilling.
Trekning av 1 side røykalaks.
Lavangen frivilligsentral

 

 

Tlf.nr du kan nå oss på er Frivilligsentralen 922 26 435. Fjellvandrerlaget 905 31 949.

Smittevernreglene er viktig å forholde seg til. Våtservietter og sprit er viktig! Holde avstand.
Vi forholder oss til mydighetene sine anbefalinger til enn hver tid.

Gåstaver til utleie v/behov hos frivilligsentralen.