Levekårsutvalget har i sitt møte 12.10.16 sak 36/16 vedtatt: Lavangsvekka 2017 arrangeres i tiden 19. - 25. juni 2017.