Årets utgave av Lavangsminne fås kjøpt på servicekontoret og Coop Prix Tennevoll.
Dersom du ønsker Lavangsminne tilsendt pr. post ta kontakt med Krambuvika bygdemuseum v/ Berit Johnsen. Mail berit58@hotmail.com eller telefon 976 85 793