Alle lag/foreninger/bedrifter som ønsker treningstid i  Lauvhallen ( hall og/eller basseng) i tiden 20.08.23 - 20.06.24 må sende skriftlig søknad. Tildeling av treningstid gjøres i slutten av august og gjelder for en sesong (skoleåret). Ansvarsgruppa for Lauvhallen tildeler treningstid. 

SØKNADSSKJEMA (Pdf.)

Utfylt søknadsskjema sendes/ leveres Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll innen 20.august 2023.
Bruk av Lauvhallen (hall og basseng) faktureres i hht kommunestyrets vedtak.
 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post: postmottak@lavangen.kommune.no