Teknisk sjef og landbrukssjef Albert Pedersen
Teknisk sjef og landbrukssjef Albert Pedersen

Landbruk er en fellesbetegnelse for de næringsgrener som har jorden som produksjonsgrunnlag, og omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri.

Den offentlige forvaltingen med ansvar for landbruket på lokalt nivå er kommunene.

høyballer[1].jpg