sted: Ungdomshuset til UL Rett leid, Tennevoll

Elevinnslag fra kulturskolen.
Salg av kaffe og kaker. Lotteri.

 

Arr.: Lavangen kulturskole og Lavangen skolemusikk