Elevinnslag fra kulturskolen.
Lavangen skolemusikk.
Salg av kaker, kaffe og lotteri

Sted: Ungdomshuset Ul Rett leid, Tennevoll.
Tid: Kl. 18.00

Arr.: Lavangen kulturskole og Lavangen skolemusikk