Kolbjørn Sjøseth skriver:

 

Til lag, foreninger og næringslivet i Lavangen

Vi har fått tilbud om å være med på Krafttak mot kreft i regi av Kreftforeningen, noe som vi sa ja til med en gang. Dessverre er mange av oss her i kommunen berørt av denne sykdommen, og skulle bare mangle at vi ikke blir med på denne innsamlingen.

Men det er ikke bare innsamlingen som er viktig. Det er også mulig å ha inntektsbringende arrangement som vil gi midler til denne gode saken. Om dere vil arrangere kakelotteri, loddsalg eller andre arrangement, så er det bare å hive seg rundt.

Selve innsamlingen her i kommunen blir den 21., 22. og 23. mars.

Vi har 10 bøsser - og trenger bøssebærere.

Vi har fått eget Vipps nummer - 47 10 16

Da jeg blir borte i tiden 01. - 15. mars så kan dere sende SMS til  tfn +47 480 64 520 eller mail på ko-sjo@online.no om dere vil være bøssebærere -
eller dere vil ha arrangement i forkant av innsamlingen.

Håper dere alle gjør en innsats for denne gode saken. - Det kan nevnes at Gratangen samlet inn kr. 150 000,- i fjor.

 

Med vennlig hilsen
Kolbjørn Sjøseth
innsamlingsleder Lavangen