Stemmerett - manntall

For å stemme ved kommunstyre- og fylkestingvalget må du ha stemmerett

12.07.23: Manntallet ligger nå til ettersyn på servicekontoret, Servicebygget, Tennevoll.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted.

Klage over feil i manntallet sendes valgstyret i Lavangen, Nesveien, 9357 Tennevoll.

Forhåndsstemming fra 10. august

Fra og med 10. august til og med 8. september kan du forhåndsstemme i alle valglokaler i hele landet. 

I Lavangen kan du stemme på alle hverdager mellom kl 0900 og kl 1400:

  • På servicekontoret på, servicebygget på Tennevoll.
  • På Lavangsheimen og omsorgsboligene avholdes forhåndsstemmegivning torsdag 7. september, fra kl 1000-1300. 
     

Alle med stemmerett kan forhåndsstemme, du trenger ikke ha en spesiell grunn. Husk legitimasjon. 

Hvis du stemmer i en annen kommune enn der du er bosatt, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni). 
Det er ikke mulig å stemme flere ganger. Hvis du har forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. 

Tidligstemmig fra 3. juli

Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune. I Lavangen kan avgi din stemme på kommunehuset  etter avtale. 

Ordningen med tidligstemmegivning er for velgere som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden (10. august-8.september) eller på valgdagen (11. september). 

For de som tidligstemmer benyttes det en generell stemmeseddel da de ordinære leveres til forhåndsstemmeperioden, det medfører at velgeren ikke kan endre på stemmeseddelen eller gi "slengere" ved tidligstemming. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Åpningstid valgdagen

Søndag 10. september 2023 kl .14.00 - 19.00
Mandag 11. september 2023 kl 10.00 - 19.00

Kantina, Lavangen skole

Digitalt valgkort

Du får tilsendt digitalt valgkort. Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet i valglokalet, går det raskere å registrere at du stemmer.

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på nettsiden til Valgdirektoratet.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Ta med legitimasjon

Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette er for å sikre gjennomføringen av prinsippet "én velger - én stemme", og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Hva er gyldig legitimasjon?

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder:

  • navnet ditt
  • fødselsdatoen din
  • gjenkjennelig bilde av deg

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette er fredag 8. september klokken 10.00. 

Ta kontakt med kommunen på telefon 922 11 415  eller epost: postmottak@lavangen.kommune.no dersom du ønsker å stemme hjemme. 

 

Skyss til valglokalet

Velgere som har behov for skyss til valglokalet mandag den 11. september gir melding til servicekontoret innen mandag den 13. september kl 1000. Tlf.nr. 922 11 415.  

Valgstyret i Lavangen

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget.

Valgstyret i Lavangen består av følgende medlemmer:

1. Hege Rollmoen, leder
2. Svein Sæther, nestleder
3. Bernhardt Halvorsen
4. Tove Norheim
5. Klaus Larsen

Godkjente valglister

Valgstyret i Lavangen hadde møte 21. april 2023, hvor de godkjente valglistene. 

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2023:

Lavangen Arbeiderparti
Lavangen Høyre
Lavangen Senterparti