Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Kommunalt lån (sosiallån)

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Sosiallån (kommunalt lån)

Tema

- Helse
- Øvrige tjenester
- Sentraladministrasjonen

Beskrivelse

Som en form for økonomisk stønad kan sosialtjenesten gi lån. Lånet kan du bare få dersom du på søknadstidspunktet har midler, eller har en rett til midler, som faktisk ikke er tilgjengelig. Det kan for eksempel være at du er i ferd med å selge bilen, leiligheten eller venter på lønnsutbetaling eller dagpenger.

Målgruppe

De som midlertidig er ute av stand til å betale for sitt livsopphold slik som mat, klær, husleie og strøm, eller som trenger økonomisk hjelp i en vanskelig situasjon.

Kriterier/vilkår

Grunnvilkåret for å få kommunalt lån er det samme som for økonomisk stønad for øvrig. Lån kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger lån for å tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2021

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen velger selv om økonomisk stønad skal gis i form av lån. Se spesielt sosialtjenesteloven §§ 18, 19, 21 og kapittel 2.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Nav for å få hjelp til å søke om lånet.

Søknaden sendes til

NAV Lavangen
Nessveien 7
9357 Tennevoll

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen (Nav) vil vurdere den økonomiske situasjonen din og kan foreslå flere løsninger. Deretter blir det fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått lånet eller ikke og hvilke vilkår som skal gjelde.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Lavangen
Telefon:55553333
Besøksadresse:Nesveien 24 9357 TENNEVOLL

Ansvarlig enhet

Avdeling:Nav Lavangen
Telefon:55553333
Besøksadresse:Nesveien 24 9357 TENNEVOLL

Kontaktpersoner

Navn:Ståle Gabrielsen
Tittel:NAV-leder
Telefon:55 55 33 33
Epost:stale.gabrielsen@nav.no

Andre opplysninger

Opprettet2011-02-14 10:27
Oppdatert:2016-01-05 10:43
Gyldig fra2011-02-07
Gyldig til2020-02-28
Språk Norsk - Norwegian