Lavangen kommune har i kommunestyresak 009/20 vedtatt salg av eiendommen

gnr 68 bnr 180, adr. Kvitebergveien 20.

Det er satt som forutsetning at den ikke kan erverves med den hensikt å legge den ut for leie på det åpne leiemarkedet.

Markedsverdien er ihht takst satt til kr. 750.000,-.

Nytt vedtak:
Lavangen kommune har i kommunestyresak 058/20 vedtatt salg av eiendommen
gnr 68 bnr 180, adr. Kvitebergveien 20 til høystbydende over kr. 500.000,-.

Boligen kan etter avtale besiktiges. For øvrig vises det til vedlagte verditakst, tegninger og situasjonsplan.

Tilbud leveres/sendes Lavangen kommune i lukket konvolutt merket «Tilbud bolig».

Frist er satt til fredag 17. juli kl. 12.00.

Kommunen forbeholder seg retten til å forkaste et hvert tilbud under takst.

Klikk på linkene nedenfor, for detaljer:

 

Tegning.jpg

68.180 Tegninger (speilvendte).pdf

Bilde av huset.jpg

68.180 Kvitebergveien Verdtakst 14.10.19.pdf

Kart.jpg

68.180 Situasjonsplan.pdf