Sted: Lavangen kirke
Få informasjon på oppslag/plakat/arrangement på Facebook.

 

Arr.: Kjølenkoret