Alle foresatte inviteres til foreldrewebinar mandag 13.02.23 kl. 20.15-21.00.
Lenke til facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/908539196822175?ref=newsfeed

Plakat

Arrangør: Mobbeombudene i Nordland, Troms og Finnmark