Året som vi legger bak oss

Dette året fikk en trist avslutning, og vi er alle preget av den tragiske hendelsen på Røkenes 9. desember. Våre tanker går til de pårørende.

Jeg vil si at 2022 har vært et år med utfordringer, men det har også vært noen oppturer.

Ved starten av året hadde vi fortsatt korona-tiltak, men disse ble opphevet 12. februar. På grunn av smitteutbrudd lokalt ble Samenes nasjonaldag, 6. februar, markert digitalt. Digitale sendinger har vært gjort flere ganger i korona-tiden, og denne sendingen fra Lavangen leverte til terningkast 6.

Her i Lavangen har vi fått merke følgene av krigen i Europa. 24. februar i år iverksatte Russland en storskala invasjon av Ukraina, og mange ble drevet på flukt. Kommunestyret vedtok at Lavangen kommune skal ta imot 40 flyktninger. Til nå har det kommet 15 flyktninger.

Vi har utfordring med å skaffe nok boliger, fordi mange flyktninger kommer en og en.  Det viktigste er at vi tar godt imot de som kommer til oss.

2022 har vært Frivillighetens år, og med Frivilligsentralen sentralt har det vært markert gjennom hele året, med mange flotte arrangement.

Et stappfullt program i Lavangsvekka forteller at frivilligheten i Lavangen fortsatt lever.

Det er artig å se at det kommer nye elementer inn i Lavangsvekka, blant annet flere kunstutstillinger. Vi har mange talentfulle kunstnere fra Lavangen og med tilknytning hit.

Nytt av året var også FotTurfestivalen, et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Fjellvandrerlaget, Midtre Hålogaland friluftsråd, Frivilligsentralen og frivillige fra flere lag og foreninger.

277 deltakere og 11 turer første året vitner om at det var populært. FotTurFestivalen ble et flott arrangement som jeg gleder meg til å videreutvikle sammen med mange flotte frivillige.

 

Mange barn og unge i Lavangen har gjort seg bemerket på nasjonalt plan i 2022.

Klassequizen er en konkurranse for tiendeklassinger over hele landet.
Til sammen deltok 37 skoler i Troms og Finnmark og Svalbard.
Vårt lag besto av Eirik Johansen, Eyir Skavholm og Aurora Markussen, og de gikk seirende ut av årets Klassequiz i fylket sammen med Longyearbyen skole.
I mai representerte de to skolene fylket vårt mot skoler fra andre fylker på TV. Lavangen skole har aldri kommet så langt før i Klassequizen.
De nådde ikke helt til topps i Oslo, men for oss var de vinnere.

En annen lavangsungdom, åttendeklassingen Ronelia Larsen, gjorde seg bemerket under fylkesmønstringa i Ungdommens kulturmønstring, UKM.
Med sin flotte sangstemme kvalifiserte hun seg til Landsfestivalen i UKM i slutten av juni.
Vi kjenner Ronelia etter flere opptredener for kommunestyret de siste årene, og hun ble også tildelt årets ungdomspris.

Sjetteklassingene ved Lavangen skole er plukket ut som en av ni juryklasser fra ulike regionen til å stemme fram en vinner til Bokslukerprisen.
De er i gang med å lese bøker, og når de har stemt ferdig deles Bokslukerprisen ut i Oslo 20. april 2023.
Vi skal være glad vi har barn og unge som setter Lavangen på kartet på en så fin måte, og jeg er kjempestolt av hva de får til.

 

Tre bjørkelauv i kommunevåpenet vårt symboliserer at bosettingen i Lavangen består av nordmenn, samer og kvener.

Fra 1. januar fikk vi på plass et tilbud om samisk vigsel.
Vår språkkonsulent Sanne-Marja Utsi har fått vigselsrett og kan gjennomføre vigselseremoni på samisk.
Det å få lov til å gi sitt viktigste løfte til et annet menneske er stort, for de aller fleste av oss er det en selvfølge å få gjøre det på vårt eget språk og det er derfor ekstra gledelig å kunne tilby det i vår kommune som er en samisk språkforvaltningskommune.

Vi har fått på plass ei samisk avdeling ved Lauvmakken barnehage.
Det har vært utfordrende å få det til, og det er god plass til enda flere barn.
Så håper etter hvert at flere vil benytte seg av tilbudet.

For aller første gang ble det kvenske flagget heist hos oss, 16. mars på Kvenfolkets dag, og med denne symbolske handlinga er kommunevåpenet helt.

Kommunevåpenet er også kommet på plass i ordførerkjedet, etter flere år uten. Det var ekstra fint å kunne ta på seg ordførerkjedet med kommunevåpenet for første gang i april under fagbrevutdelingen, og jeg var stolt da jeg viste det frem i møte med alle landets ordførere i Oslo i juni.

En viktig sak for kommunen har fått sin løsning i år. Etter intens innsats gjennom lang tid, og takket være vår døråpner Kristina Torbergsen, nå fylkesrådsleder, klarte jeg og kommunedirektøren å få fire departement i tale samtidig.
Det var satt av 45 minutter til møtet, men vi hadde så mye på hjertet at det tidsskjemaet sprengte vi, og resultatet ble som dere vet 20 millioner kroner ekstraordinært til Lavangen kommune som kompensasjon for utgiftene vi har med en helt spesiell barnevernsak.

 

Det er flere nyhetsaktuelle saker fra Lavangen som har skapt engasjement i løpet av året.

Årets overskrift i avisen kom mot slutten av året etter budsjettmøte i formannskapet: «Fant inndekning for over syv millioner og penger til brødbakemaskin». Slik kan det være når politikerne skal legge inn sine ønsker og tiltak i budsjettet, det er mye stort og noe smått.
Budsjettet for 2023 ble for øvrig vedtatt i årets siste kommunestyre, og det ble satt av penger til brødmaskin til Lavangsheimen.

Folk ble engasjerte da mørket kom i høst, og gatelys fortsatt manglet lys. Nå har vi endelig fått lys i kommunen igjen etter at det er gjort en stor jobb med bytting av armaturer til led-lys og nye styringsenheter.

Engasjement har også dispensasjoner til kjøring i utmark skapt. Evigvarende dispensasjoner er inndratt etter et vedtak i planutvalget i kommunen. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sett kommunene i kortene, og gitt beskjed om at såkalte evigvarende dispensasjoner til kjøring ikke er tillatt etter motorferdselsloven.  

Kommunens Arbeidsmiljøpris for 2021 og 2022 ble delt ut samtidig. Prisen for 2021 gikk til hjemmetjenesten i PRO-avdelingen, mens to ansatte i Lauvmakken barnehage; Anette Dalbakk og Alaa Radif fikk prisen for 2022.

Kulturprisen delt ut i Lavangsvekka gikk til Torill Berg og ungdomsprisen gikk som sagt til Ronelia Larsen.

Lavangen brannvesen har for første gang tilsatt kvinner. Kristine Haugen og Rita Sørensen er de to første kvinnelige brannkonstablene i vår kommune.

De som har hytter i Lavangen har fått en ny ordning for renovasjon på Nesset, med nedgravde bokser for sortering av matavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

De første elementene av Midnattsoltrappa ble fløyet opp til Spansdalen med helikopter 8. august. Det ble jobbet aktivt med trappa helt til sent i høst og jeg er kjent med at øverste del og rasteplassene er det som gjenstår før trappa kan tas i bruk, forhåpentligvis 1. juli. Det er allerede solgt over 300 trinn, så om noen fortsatt mangler julegave så kan trinn i trappa være et tips.

Kommunen har fått midler til prosjektledelse fra fylkeskommunen for å komme i gang med realiseringen av Elveparken, så nå håper vi det skal komme noe konkret på plass til neste år. Elveparken på Tennevoll er det største stedsutviklingsprosjektet vi har hatt.

Fylkesvei 7806 mellom Tennevoll og Årstein er en av de strekningene som oppgraderes gjennom Fylkesvegløftet. Vi var utrolig heldige med at veien vår ble med i det investeringsprogrammet. Veien ble tatt opp med tanke på at det er en omkjøringsvei, men selvsagt også i forhold til tilstanden den nå er med hensyn til bæreevne. Det er et løft for vegnettet og et løft til befolkningen.

Fastlegesituasjonen i Lavangen har vært utfordrende og usikker i år, men heldigvis har situasjonen endret seg til det bedre. For å bedre rekrutteringen var det vært nødvendig å innføre ekstra lønnstilskudd for tre av kommunene i Astafjordlegen, Ibestad, Dyrøy og Lavangen. Fra 15. november kom en ny fastlege hit, og vi har nå to fastleger.

Her i Lavangen kjenner de fleste hverandre, noe som kan være både godt og mindre godt. Det som er bra er at vi bryr oss, men når det skjer vonde ting er det viktig at vi beholder roen. Med den alvorlige hendelsen friskt i minne ber jeg om at vi ikke påfører berørte parter i saken ekstra belastning i form av uttalelser og kommentarer i sosiale media.

 

Med dette vil jeg ønske dere alle ei riktig god jul og et fredfullt nytt år.

 

Hege B. Myrseth Rollmoen

Ordfører
Loabága suohkan/Lavangen kommune