Jobberede i kommunene Lavangen, Salangen, Ibestad og Gratangen ble åpnet på en felles åpning i Gratangen, 10 mai.

Du kan lese om Lavangens jobberede her

Åpningstale av Ordfører i Gratangen kommune, Anita Karlsen:  

Velkommen alle fremmøtte til lansering og åpning av JOBBEREDE, et interkommunalt prosjekt i Astafjord. Spesielt velkommen til ordførere og varaordførere, næringskonsulenter og prosjektleder som har jobbet med prosjektet!

I dag, 10. mai, åpnes lokaler for Jobberede på Eliborg i Gratangen, og jobbereder i samarbeidskommunene som er eller står for tur til å etableres/åpnes. Disse vil bli presentert nærmere av prosjektleder Oddgeir Sagerup etter åpning. Dette er et interkommunalt prosjekt mellom kommunene Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen, hvor sistnevnte er prosjekteier. Finansieringsmidler kommer fra Troms Holding og samarbeidskommunene.

Jobberede er Astafjord kommunene sitt verktøy til å møte nye og fleksible trender i arbeidsmarkedet, hvor flere og flere velger å jobbe uavhengig av sted. Internasjonalt går trenden under navn som Co-Working, Remote working, eller som hos oss i Astafjord: Jobberede. Det finnes mange forskjellige virksomheter, gründere og ansatte som kan utføre sine arbeidsoppgaver uavhengig av lokalitet og sted. Enkelte ansatte i privat og offentlig sektor kan ha anledning til å jobbe fra hjemmekontor, langt eller kort unna sin arbeidsgiver. Eller at du som gründer har lyst til å ha et trivelig arbeids- og fagmiljø, og ønsker å leie lokaler i kontorfellesskap med andre. Dette blir en vinn-vinn-situasjon for leietakere i felles Jobberede lokaler.

Pandemien har økt populariteten i det å jobbe stedsuavhengig. Slike arbeidslokasjoner kan være med på å hindre at innbyggere flytter fra lokalsamfunnet de ønsker å bo i, uavhengig av valg av arbeidsgiver. Dette gjelder også studenter. Det å legge til rette for å studere hjemmefra ved å delta på digitale forelesninger og lesesal på en Jobberede lokasjon i vår region, kan gi muligheter til å bo hjemme i stedet for å flytte på hybel til sentrale strøk. Etableringer av Jobbereder i våre lokalsamfunn i Astafjord, kan være tiltak som legger til rette for studieplasser og arbeidsplasser som hindrer utflytting, samt at man også kan være attraktiv for potensielle tilflyttere til våre kommuner og lokalsamfunn.

Gratulerer så mye til Astafjord med Jobbereder i hver kommune, og lykke til videre med arbeidet og markedsføringen av et viktig prosjekt og samarbeid!

 

Anita Karlsen
Ordfører (Sp)
Gratangen kommune