Førsteklassinger som skal begynne i grunnskolen høsten 2019 må meldes inn ved Lavangen skole innen 15. mars 2019.

Registreringen gjøres elektronisk:

Skjema for å melde inn førsteklassing