Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronavirus

Informasjon til innbyggerne om koronaviruset (Covid-19) Tiltak for bekjempelse av spredning.
(Oppdatert 29.03.20 kl 20.00) . Klikk deg inn her for å lese oppdatert informasjon.

Status søndag 29.03.20

 

Situasjonsoppdatering lokalt: 

 • Salangen har fått påvist det første tilfelle av Covid-19. Pasienten er en mann som ble smittet på innenlands reise. Han har ivaretatt smittebegrensende tiltak og risikoen for lokal spredning vurderes derfor liten. Smittesporing gjennomføres.  

 • Det er bekreftet 3 smittet i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 

 • Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

97 

91 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

 • I Tromsø er andelen smittede nå om lag som for Østlandet utenom Oslo. Vi er samtidig nødt til å kunne opprettholde bevegelser innenfor regionen bla. av hensyn til besøk ved sykehus mm. Vi anbefaler innbyggerne å begrense reiser til det nødvendige. 

 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  

 • Det er registrert 49 personer i karantene i Salangen.  

 • Det er registrert 27 personer i karantene i Ibestad. 

 • Det er registrert 36 personer i karantene i Lavangen. 

 

 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige. 

 

 

 

 

 

 

Situasjonsoppdatering lokalt: (oppdatert 27.03.20)

Situasjonsoppdatering lokalt 27.03.20:

 • Pr. 27. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 

 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  

 • Det er registrert 74 personer i karantene i Salangen.  

 • Det er registrert 29 personer i karantene i Ibestad. 

 • Det er registrert 36 personer i karantene i Lavangen. 

 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt 11 frivillige i Ibestad. Det er behov for flere frivillige. 

 

Situasjonsoppdatering lokalt 26.03.20:

 • Pr. 26. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 84 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 29 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 38 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt frivillige i Ibestad.  

Situasjonsoppdatering lokalt 25.03.20:

 • Pr. 25. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 105 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 29 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 38 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er 13 og 5 i Lavangen. Det er også meldt frivillige i Ibestad.  

Situasjonsoppdatering lokalt 24.03.20:

 • Pr. 24. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 110 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 35 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 38 personer i karantene i Lavangen. 
 • Antall frivillig helsepersonell som har registrert seg i Salangen er oppe i 13. Det er frivillige også i Lavangen og Ibestad.  

Situasjonsoppdatering lokalt 23.03.20:

 • Pr. 23. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune
 • Det er registrert 111 personer i karantene i Salangen.
 • Det er registrert 35 personer i karantene i Ibestad.
 • Det er registrert 38 personer i karantene i Lavangen.

Situasjonsoppdatering lokalt 22.03.20:

 •  3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 121 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert xx personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert xx personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 21.03.20:

 •  3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 120 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert xx personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 33 personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 20.03.20:

 • Pr. 20. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 121 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert xx personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 33 personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 19.03.20:

 • Pr. 19. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. 
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune  
 • Det er registrert 126 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 33 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 32 personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 18.03.20:

 • Pr. 18. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Det er bekreftet 1 person smittet i Dyrøy kommune   
 • Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad. 
 • Det er registrert 126 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert 33 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 26 personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 17.03.20:

 • Pr. 17. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.  
 • Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad. 
 • Det er registrert 123 personer i karantene i Salangen.  
 • Det er registrert  33 personer i karantene i Ibestad. 
 • Det er registrert 14 personer i karantene i Lavangen. 

Situasjonsoppdatering lokalt 16.03.20:

 • Pr. 16. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad.
 • Det er registrert 104 personer i karantene i Salangen.
 • Det er registrert 22 personer i karantene i Ibestad.
 • Lavangen: Avklares nærmere.

Situasjonsoppdatering lokalt 15.03.20:

 • Pr. 15. mars er det bekreftet 3 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad.

Situasjonsoppdatering lokalt 14.03.20:

 • Pr. 14. mars er det fremdeles kun bekreftet 2 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.
 • Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad.

Kontakttelefoner:

Korona informasjonstelefon Tlf: 400 07 218 

Telefontid: Hverdager kl. 08.00 - 15.00 og 10.00 – 15.00 i helg. Bemannet av helsepersonell.

Nasjonal koronatelefon 815 55 015.
Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten

Legekontoret har telefon 77174000. Legevakten har telefon 116117

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon. Den er døgnåpen. Tlf. 116 111. 
Barnevernsvakta Midt-Troms: Tlf. 40 00 22 76 

Kommuneledelse er alltid tilgjengelig ved akutte behov. 
Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no 

Kriseledelsen og Astafjordlegen
Salangen, Lavangen og Ibestad

sal-lav-ibe_300x130_220x95.png

Karantenebestemmelser. - Er du i karantene? Fyll ut skjema: (oppdatert 24.03.20)

skjema.jpg

 

Registrering av karantene på skjema skal gjøres uansett om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver eller ikke. 

 

Forskrift om karanteneisolasjon, og forbud om opphold på fritidseiendommer  

§2. Karanteneplikt 
Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr. 

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.  

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra 09.03.20)Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig 

§3. Unntak fra karanteneplikt 
Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid. 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med Lavangen kommune

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. 

 


 

Regjeringen har bedt påtalemyndigheten håndheve brudd på bestemmelsene om karantene og opphold på fritidseiendommer strengt.  

 • Riksadvokaten har fastsatt at brudd på karantenebestemmelsene normalt straffes med bot på 20 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. 

Helsepersonell. Informasjon og kartlegging av tilgjengelig mannskap: (oppdatert 18.03.20)

Kjære medborgere. Vi forbereder oss nå til en situasjon der vi har behov for flere hender innenfor pleie og omsorg og helsetjenesten i kommunen.

Vi ønsker derfor å lage en oversikt over personer som vi kan kontakte ved eventuelt behov.  skjema-knapp.jpg

Har du helsefaglig bakgrunn men jobber med noe annet nå?
Er du student eller er du permittert fra din egentlige jobb og ønsker å bidra?
Registrer deg på skjemaet

Takk for at du stiller deg villig til å bidra

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling: 
For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i helseberedskapsloven gjort følgende vedtak: 

 1. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020. 

 1. Helsepersonell frarådes å foreta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det helt nødvendige. 


Helsepersonell som omfattes av forbudet: 
Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen. 

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c). 

 Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt: 
Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket. 

Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie). 

Trenger du hjelp til å få handlet dine dagligvarer? (oppdatert 18.03.20)

Hvordan skaffe seg mat og nødvendige tjenester ved hjemmekarantene: 
Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte i prioritert rekkefølge: 

1. Be om assistanse fra naboer/familie 
2. Be om assistanse fra venner/bekjente 
3. Be om støtte/hjelp fra kommunen

 

Ordfører Hege Rollmoen tar imot bestilling på mandag, onsdag og fredag mellom kl. 09.00 og 13.00. Dine varer vil bli transportert hjem på trappa til deg. Du kan ringe inn handlelisten din til på tlf: 412 38 876. Tjenesten er gratis. 

I tillegg gjelder dette for Lavangen: ( oppdatert 25.03.20)

Alarmtelefonen for barn og unge er en nødtelefon. Den er døgnåpen. Tlf. 116 111. 
Barnevernsvakta Midt-Troms: Tlf. 40 00 22 76 

Nytt 25.03.20 i Lavangen:
Regjeringen har bestemt at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Lavangen skole kommer med informasjon om dette til de elevene det gjelder.

Nytt 24.03.20 i Lavangen:
Lavangen kommune har derfor besluttet å opprettholde tidligere vedtatte karantenebestemmelser knyttet til reisende fra sør for Nordland.  
Videre vil kommunen forberede seg på å kunne opprettholde et barnehagetilbud for personell i kritiske funksjoner som ev. må være på jobb i påskeperioden.  

Regjeringa har vedtatt at alle skoler og barnehager er stengt til 13.april. 
Fritak for foreldrebetaling gjelder for perioden det er stengt som følge av korona. Dette gjelder også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre i samfunnskritiske stillinger og barn med særlige omsorgsbehov. 

Nytt 19.03.20 i Lavangen: 

 •  Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid, kan kontakte de døgnåpne hjelpetelefonene til  Mental Helse (116 123) eller Kirkens SOS (22 40 00 40). 

 • Kommunens personell i tjenesten for psykisk helse og rusarbeid er tilgengelig på dagtid på telefon 922 06 034/ 909 55 489


Kriseledelsen i Lavangen kommune har med hjemmel i smittevernloven besluttet å innføre ytterligere midlertidige tiltak utover nasjonale retningslinjer for å begrense utbredelse av Covid-19: 

 • Alle som kommer til Lavangen etter innlandsreiser sør for Nordland fylke skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 09.03.2020.  

 • Fester unngås, og ansamlinger blant folk reduseres til et minimum. 
  Foreldrebetaling barnehage 

 • Foreldre som har tatt sitt barn ut av barnehage skal ikke betale for ubenyttet plass fra 13. mars og så lenge tilbudet ikke kan benyttes. 
  Faktura for mars sendes ut med forfall i april, og vil kun innholde den perioden barnet har vært i barnehage (fra 01. - 12.03.20).

  Foreldrebetaling SFO 

  Foreldre som har tatt sitt barn ut av SFO skal ikke betale for ubenyttet plass fra 13. mars og så lenge tilbudet ikke kan benyttes. 
  Faktura for mars måned sendes ut med forfall i april, og vil kun inneholde den perioden barnet var i SFO (fra 1.03-12.03). 

  De som er omfattet av unntaksbestemmelsen (som fortsatt benytter barnehage og SFO) vil bli fakturert for faktisk bruk av tilbudet. 

  Informasjonsskriv lagt i postkassene til alle husstander 18.03.20

  «Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn» 

Status testing og retningslinjer for testing av koronavirus - Covid-19 (oppdatert 27.03.20)

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 27.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

 •  

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 26.03.20:  

 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 25.03.20:  

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 24.03.20:   

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

91 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 23.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

90

86 

1

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 22.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

89 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 21.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

89 

86 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 20.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

89 

79 

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner. 

Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen og Ibestad er pr 19.03.20: 

Totalt antall testet  

Negative tester  

Positive tester  

Venter på svar  

63 

53 

7

Resultatet av testingen indikerer at det foreløpig ikke foregår ukontrollert smittespredning i våre kommuner.


Retningslinjer for testing Covid-19, følgende skal testes: 

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus 
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon 
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon 
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokalt legekontor 
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer 
 • Øvrige testes ikke 

 De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endret når flere prøver blir tilgjengelig

Nasjonale forbud mot/stenging av: (forskrifter og lover) (oppdatert 25.03.20)

25.03.20:

Regjeringen har bestemt at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Lavangen skole kommer med informasjon om dette til de elevene det gjelder.

24.03.20:

Regjeringen har bestemt at alle corona-tiltakene videreføres frem til og med 13. april. Les alt under for full oversikt. Dette inbefatter blant annet:  

 • Skoler og barnehager vil være stengt til og med 13. april i første omgang.  

 • Hytteforbudet videreføres også til og med 13. april. 

 • Det bør ikke være mer enn fem personer i en gruppe når man er ute, og folk bør holde minst to meters avstand innendørs. Endringen trår i kraft 27. mars, men statsministeren oppfordrer til å starte allerede nå. 

Begrunnelsen for å videreføre tiltakene er behovet for å redusere hastigheten smitten sprer seg med. FHI har beregnet at antall smittede kunne nå opptil 223.750 personer på nasjonal basis dersom tiltakene ikke ble videreført.  

Smittepresset i Nord-Norge er fremdeles lavt. Samtidig er det fremdeles behov for å kjøpe tid til anskaffelse av smittevernmateriell, implementere lokale tiltak, og bygge opp kapasitet innenfor primær- og spsialisthelsetjenesten/sykehusene i fylket.  

Lavangen kommune har derfor besluttet å opprettholde tidligere vedtatte karantenebestemmelser gjengitt under §2 lenger ned knyttet til reisende fra sør for Nordland.  

Videre vil kommunen forberede seg på å kunne opprettholde et barnehagetilbud for personell i kritiske funksjoner som ev. må være på jobb i påskeperioden.  

Forskrift om karanteneisolasjon, og forbud om opphold på fritidseiendommer  

§2. Karanteneplikt 
Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr. 

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.  

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra 09.03.20)Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig 

§3. Unntak fra karanteneplikt 
Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid. 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. 

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. 


20.03.20:
Kommunen gjør oppmerksom på at forbudet mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen nå trer i kraft. 
Strengt nødvendig vedlikehold
eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Unntak vil også gjøres for personell som anvender fritidseiendommen i forbindelse med jobb i kritisk
samfunnsfunksjon i oppholdskommunen (for eksempel helse).

Forskrift om karantene, siolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Corvid-19
§ 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS COV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i en annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon
etter § 4 i forskriften.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål vedrørende denne saken.


For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern: 

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter  
b) Kiropraktorer  
c) Optikere  
d) Fotterapeuter  
e) Logopeder  
f) Psykologer  
g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin  
h) Virksomheter som utfører alternativ behandling  
i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.  

Unntak:

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås. 

 

Følgende tiltak som er iverksatt gjelder fremdeles: 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. For å stoppe spredning av Koronasmitte (Covid-19) og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven vedtatt stenging av: 

1. Barnehager 
2. Barneskoler 
3. Ungdomsskoler 
4. Videregående skoler 
5. Universiteter og høyskoler 
6. Andre utdanningsinstitusjoner. 

Skoler og barnehager stenges til 26. mars, i første omgang. Det vil fra uke 12 bli gitt ulike oppgaver til elevene som de skal jobbe med hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer direkte fra skolen. 

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:  
Foresatte som må på jobb og har kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud om å levere i barnehage og skole tom. 4. klasse. Tilbudet gjelder til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. De som trenger et slikt tilbud, tar kontakt med rektor eller styrer i barnehagen. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er et mål å få færrest mulig barn i barnehage og skole for å holde smittepresset nede, og hindre spredning. 

Helsedirektoratet har også med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/stenging av: 

 1. Kulturarrangementer 

 1. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs 

 1. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 

 1. Treningssentre 

 1. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende 

 1. Svømmehaller, badeland og liknende 


Karantene- og testbestemmelser fra Helse- og omsorgsdepartementet: (Pr 15.03.20)

§1. Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2 første ledd.

 

§2. Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra og med 10.03.20).  
Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig.
 

§3. Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med Ibestad kommune.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

 

§4. Isolering
Personer i karantene som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering. Personer som har symptomer som nevnt i første ledd ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke benytte offentlig transport til anvist sted for isolering. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer og ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd skal oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

 

§5.  Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endret når flere prøver blir tilgjengelig.

«Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn» 

Ytterlige tiltak, og oppfølging av tidligere lokale tiltak: (oppdatert 18.03.20)

 1. Idrettshaller er stengt. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet. 

 1. Eldresenter og sykehjem er stengt for besøkende inntil videre. Pårørende kan i særskilte tilfeller slippe inn etter avtale med ledelsen. 

 1. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes.  

 1. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær. 

 1. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre. 

 1. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen. 

 1. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning. 

 1. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon. 

 1. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise. 

 1. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen. 

 1. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell. 

 1. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon. 

 1. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 2 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter). 

 1. Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå egne rutiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis. 

 1. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko. 

 1. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
  «Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn» 

Generelle råd (publisert 13.03.20)

 • Følg hygieneråd fra www.fhi.no
 • Hold deg daglig oppdatert om situasjon og tiltak på www.fhi.nowww.helsenorge.no sine sider Råd og tiltak oppdateres løpende
 • Bistå familier/ naboer etc. som ikke er på internett med å holde seg oppdatert
 • Minsk smittepress – hold avstand og unngå nærkontakt med andre
 • Oppsøk butikker på tider der de har lite kunder
 • Ikke hamstre – dagligvareleverandørene har nok på lager
 • Bistå familie, naboer eller bekjente som er i karantene eller i risikogruppen med å skaffe varer eller andre tjenester (varene kan settes på trappa)
 • Overhold karantenebestemmelser – brudd kan medføres straffeansvar
 • Ikke ring nødnummer eller lokalt legekontor for generelle spørsmål
 • Dersom du har spørsmål om viruset; ta kontakt med informasjonstelefonen for Korona. Se hjemmesiden her for mer informasjon.
 • Publikum oppfordres til å ringe offentlige kontorer istedenfor personlig oppmøte

Alle må ta ansvar (publisert 12.03.20)

Følgende tiltak iverksettes for å forebygge spredning:

 1. Større arrangementer avlyses eller utsettes inntil videre.
 2. Mindre arrangement vurderes ifht. smitterisiko.
  1. Alle mindre arrangementer der det er vanskelig å overholde 1 meter avstand mellom deltakerne, eller av andre årsaker vanskelig å opprettholde vern mot smittespredning, avlyses.
 3. Idrettshallen og svømmehallen stenges. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.
 4. Lavangsheimen og døgnbemannet bolig stenges inntil videre for besøkende.
 5. Skolene skal iverksette tiltak jf. retningslinjene nedenfor. Dette innebærer blant annet:
  1. Opplæring og trening av elever og lærere i forhold til overhold av hygiene og smitteverntiltak.
  2. Tilpasning av all undervisning og fysisk aktivitet slik at prinsippene nedenfor kan overholdes.
  3. Stans i all gymnastikk som medfører kontakt. Kun individuell trening gjennomføres på en slik måte at smittepress holde nede.
 6. Besøk til eldre som mottar hjemmetjeneste vurderes i forhold til risiko for å utsette vedkommende for smitte.
 7. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes. Er du syk, hold deg hjemme. Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 8. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 9. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig, frivillig karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale med legetjenesten per telefon. Det er svært viktig at mulige koronasmittede ikke oppsøker legekontoret uten avtale.
 10. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.
 11. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 12. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.
 13. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 14. Rengjøring av kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.
  1. Rengjøring med vann og såpe er bra, bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
 15. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 1 meter avstand til andre personer ved all aktivitet, møter, undervisning, arrangementer etc.
 16. Matforetninger og severingssteder må gjennomgå egne rutuiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis.
 17. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Embalerte varer har mindre risiko.
 18. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

 

Følgende tiltak vurderes fortløpende:

 • Skolene og barnehagen skal forberede seg på mulig stenging. Dette kan innebære fjernundervisning, leksehjelp via lyd/bilde elektronisk kommunikasjon m.v.
 • Reiserestriksjoner kan bli implementert

 

Legekontoret har telefon 771 74 000. Legevakten har telefon 116117

 

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge, www.helsenorge.no

 

Med hilsen

Kriseledelsen i Lavangen

v/Kommuneoverlegen

Om koronavirus (publisert 02.03.20)

Koronavirus er en gruppe virus som er årsak til om lag 20 % av alle forkjølelsessykdommer. Det er ikke et influenzavirus.

Den nye virusvarianten 2019-nCoV har vist seg å gi alvorlig lungebetennelse hos et fåtall av de smittede og anslås å forløpe dødelig hos ca. 1 % av smittede. Dette er sammenlignbart med vanlig sesonginfluenza. Inntil nå har alle dødsfall vært i Asia, hovedsakelig Kina. Det har tidligere vært to epidemier med lignende virustyper, i 2002 (SARS) og 2012 (MERS). Disse hadde høyere dødelighet.

Smitten skjer, som ved annen forkjølelse, ved dråper som hostes eller nyses ut og ved sekret fra nesen. Fornuftig hygiene for å begrense smitte er derfor viktig. Dette omfatter bruk av engangs- lommetørklær og grundig håndvask. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å hoste i albuebøyen istedenfor i hendene og evt. bruke spritbasert hånddesinfeksjon. Munnbind har ingen hensikt på friske, unntatt ved nærkontakt med syke. Derimot kan syke personer benytte munnbind for å unngå å smitte andre.

Det er kun de som har vært i nærheten av syke som kan frykte smitte. Inkubasjonstiden dvs. tid fra man blir smittet til man blir syk angis til 2 – 14 dager. Det er derfor ikke grunn til å frykte smitte hvis det har gått mer enn to uker siden man var i Kina eller i kontakt med smittede.

Dersom noen har mistanke om smitte, bes de ringe legekontor eller legevakt. Mulig smittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre og prøvetaking må derfor avtales med helsepersonell først.

Ved mistanke om smitte kontakt legekontoret på telefon 771 74000.

Det finnes vaksine mot sesonginfluenza. Det er foreløpig ingen vaksine eller spesifikk behandling mot koronavirus. Det finnes pålitelig informasjon på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge, www.helsenorge.no

 

Med hilsen legetjenesten i Salangen, Lavangen og Ibestad

Lars A. Nesje

Interkommunal overlege

Publisert

Skjema

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk