Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Incestsenter

Generelt om tjenesten

Tema

- Pleie-, rehabiltering og omsorg
- Helse
- Øvrige tjenester

Beskrivelse

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn. Også foresatte og eventuelle partnere kan henvende seg til incestsenteret. Incestsenteret driver også forebyggende arbeid gjennom undervisning og informasjonsarbeid.

Tilbudet til incestsenteret omfatter bl.a.: 

  • Enesamtaler
  • Trening i å bygge relasjoner til andre mennesker  
  • Selvhjelpsgrupper der følelser bearbeides sammen med andre. Brukerne hjelper hverandre i prosessene – både med å komme ut av fastlåste mønstre og å ta ansvar for eget liv  

Målgruppe

  • Personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep 
  • Foreldre og pårørende til barn som utsettes for overgrep

Partnere

Det gis statlig og kommunalt tilskudd til drift av incestsenteret. Incestsenter er ikke en del av kommunes ordinære virksomhet, men det er kommunen som søker om statstilskudd og godkjenner incestsenterets budsjett.

aaa

Lover og forskrifter

Denne tjenesten er ikke lovpålagt.

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:77 17 66 10
Postadresse:Nesveien 7 9357 Tennevoll
Besøksadresse:Nesveien 7 9357 Tennevoll

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse- og sosialetaten
Epost:postmottak@lavangen.kommune.no
Postadresse:Nesveien 7 9357 Tennevoll
Besøksadresse:Nesveien 7 9357 TENNEVOLL

Kontaktpersoner

Navn:Lars Nesje
Tittel:kommuneoverlege
Telefon:77174000
Epost:

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-08 13:49
Oppdatert:2017-01-02 10:34
Gyldig fra2016-01-01
Gyldig til2022-01-19
Språk Norsk - Norwegian