Det kunngjøres herved iht forvaltningsloven §37 at Lavangen kommune utarbeider forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Forskriften er lagt ut til offentlig høring og kan evt. hentes/lese på Lavangen kommune servicekontoret.  Høringsfrist er 6 uker og satt til 1. august 2017.

Høringsuttalelse sendes Lavangen kommune, Nesseveien 7, 9357 Tennevoll eller på mail til post@lavangen.kommune.no. Høringssvar merkes " Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem"

Høringsdokumentet

 

Pro leder.