På grunn av et nytt utstedt farevarsel for ekstremvær og overveiende sannsynlighet for innstilte skolebusser, vil Lavangen skole gi et tilbud om hjemmeundervisning i morgen, torsdag 1.februar 2024. Skolen stenges og alle elevene fra 1.- 10.klasse mottar hjemmeundervisning. Elevene vil få tilsendt et opplegg for hjemmeskolen i kveld eller i morgen tidlig før kl.09.00.

Elever i 1.-4.klasse som har foreldre med samfunnskritiske jobber, samt elever med særskilte behov, får tilbud om SFO i skoletiden (08.00 - 13.45) i morgen. Elever med SFO-plass har også tilbud om vanlig SFO. Foreldrene må selv skysse til og fra skolen. De som har behov for å benytte seg av SFO-tilbudet, bes gi beskjed til SFO-leder Gørild Fjeldstad, tlf. 476 67 216, før kl. 22.00 i kveld.

Det har vært gjort en grundig vurdering ut fra informasjon fra ulike aktører rundt denne avgjørelsen. Følgende videregående skoler i vår region, Harstad, Kvæfjord, Sjøvegan, Senja og Bardufoss, stenger også skolen og gjennomfører hjemmeundervisning i morgen.