Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

Generelt om tjenesten

Tema

- Pleie-, rehabiltering og omsorg
- Helse
- Barnehage
- Øvrige tjenester
- Skole, SFO og utdanning

Beskrivelse

Alle kan en eller annen gang havne i en situasjon hvor man trenger hjelp til seg selv og sine barn. Barnevernet er til for å hjelpe barn og for å sikre at de blir tatt godt vare på.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Hjelpetiltak er som oftest helt frivillig og er noe som kan bli en positiv forandring for barnet og familien.

Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, avlastning for foreldre, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Målgruppe

Barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil ungdommen har fylt 25 år.

Kriterier/vilkår

Barnet må ha vanlig bosted i Norge og bo her.

Hjelpetiltak vil også kunne gis til barn som oppholder seg i Norge  og som er flyktninger eller er internasjonalt fordrevne, eller når barnets vanlige bosted ikke lar seg fastsette.

Partnere


aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnevernloven kapittel 4 og § 6-5.

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barnevernstjenesten.

Barneverntjenesten har plikt til å følge opp en melding eller en henvendelse fra foreldre som trenger hjelp.

Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter.

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Astafjord Barneverntjeneste
Telefon:97572055
Besøksadresse:9350 Sjøvegan

Ansvarlig enhet

Avdeling:Astafjord barneverntjeneste
Epost:gunnhild.masterbakk@salangen.kommune.no
Postadresse:Postboks 77 9355 SJØVEGAN
Besøksadresse:Kongsveien 77 9350 SJØVEGAN

Kontaktpersoner

Navn:Gunnhild Masterbakk
Tittel:leder barneverntjenesten
Telefon:902 36 112
Epost:gunnhild.masterbakk@salangen.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-11 09:49
Oppdatert:2016-01-11 09:49
Gyldig fra2011-02-07
Gyldig til2020-01-23
Språk Norsk - Norwegian