Heidi Lundberg fra Lapphaugen turiststasjon og Daniel Helgesen fra Lavangen elektro delte egne erfaringer med miljøsertifisering, og det ble en god debatt omkring bærekraft og miljø. Flere bedrifter i Lavangen har planer om å miljøsertifisere seg, og de som har gjort det før anbefaler å være flere sammen i prosessen med å bli sertifisert.

Frokostmøter er en av flere arenaer kommunen inviterer næringslivet til, for å få en god dialog mellom kommune og bedrifter og mellom bedriftene.