Erling ble ansatt som rådmann i Lavangen kommune 2002, etter 21 år i stillingen blir han pensjonist til våren.  

Arbeidet med å rekruttere ny kommunedirektør starter opp så fort som mulig.