Vi ønsker frivillige lag og foreninger velkommen til møte torsdag 03.02.2022 på Lavangen skole, kantina. 

Saker vi kan snakke om:  
Skal vi markere Frivillighetens år? Les her om Frivillighetens år 
Skal vi arrangere Lavangsvekka i 2022? 

Ordfører deltar på møtet. 

 

Velkommen!