Lag og foreninger som skal søke om spillemidler for 2021 må levere elektronisk søknad innen 01.10.20.

Start planleggingen i god tid!
Her finner du  informasjon om ordningen og link til søknadsskjema