Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Fosterhjem

Generelt om tjenesten

Tema

- Pleie-, rehabiltering og omsorg
- Helse
- Øvrige tjenester

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10.

Lover

Barnevernloven

Forskrifter

Forskrift om fosterhjem

Retningslinjer

Fosterhjem (retningslinjer fra Bufdir)

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Astafjord Barneverntjeneste
Telefon:97572055
Besøksadresse:9350 Sjøvegan

Ansvarlig enhet

Avdeling:Astafjord Barneverntjeneste
Telefon:97572055
Besøksadresse:9350 Sjøvegan
Åpningstid:09-15

Kontaktpersoner

Navn:Gunnhild Masterbakk
Tittel:leder barneverntjenesten
Telefon:902 36 112
Epost:gunnhild.masterbakk@salangen.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-08 13:49
Oppdatert:2016-01-11 10:44
Gyldig fra2015-04-08
Gyldig til2020-04-29
Språk Norsk - Norwegian