Bengt-Ove Andreassen, UiT, kommer den 07.november.2023 til Ástávuona Giellagoahtie for å holde et foredrag om læstadianismen og samisk identitet. 


Buresboahtin! Velkommen!