Velkommen som fisker.

Fiskeregler og soner:
Elva er delt i fire soner:
1. Hesjevik grunneierlag (fra hav opp til Tennevoll bru ) Selger ikke fiskekort .
2. Tennevoll grunneierlag  (fra hav til hengebrua i Spansdalen, på vestsiden av  elva )
3. Spansdahl skogsvei og utmarksforening fra Tennevoll bru til hengebru i Spansdalen, på østsiden 
     av elva (F.V. 84- siden av elva), samt en sone på vestsiden av elva (Tørrkjærrholmen )
4. Spansdal (Rjungu ) grunneierlag( fra hengebru i Spansdalen og oppover elva )

 

Fiskeregler
Fiske etter sjøørret er tillatt i perioden fra: 1. juli tom. 31. august.
Fra sjøen til og med Valterhølla ca 600 meter ovenfor Tennevoll bru varer sesongen til og med 14 september.
MERK: Fiske etter laks og sjørøye er ikke tillatt
Fisk som eventuell fanges, skal skånsomt gjenutsettes. Fisk som er for skadet til å gjenutsettes, skal innleveres grunneierlaget snarest.
Oppdrettslaks kan tas. Det skal tas skjellprøver.

Fiske fra bruene forbudt.

Fredningssoner: Snevefossen og Møllefossen, samt kulpene under disse fossene .
Spansdahl skogsvei og utmarksforening har bygd vei og fiskeramper for rullestolbrukere

Alle må levere fangstrapport. Siste frist for innlevering av fangstrapport er 20. september (også fisk som er satt ut skal skrives opp).
Det er bevegelig fiske. Vis hensyn.

Hold naturen ren. Ta søppel med deg hjem.

 

Fiskekort kjøper du her:
Spansdahl skogsvei og utmarksforening: inatur.no
Tennevoll grunneierlag: Bernhardt Halvorsen tlf. 916 60 741 og Svein Ola Nygård tlf.  901 08 582
Rjungu grunneierlag: Jon R. Eliassen tlf. 922 02 123.

 

O. Spansgaard
29.06.22