Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Fastlege

Generelt om tjenesten

Tema

- Pleie-, rehabiltering og omsorg
- Helse
- Øvrige tjenester

Beskrivelse

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Fastlegen skal også hjelpe deg med å velge behandlingssted, dersom du skal få utført en behandling på et sykehus.

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge har rett til fastlege. Personer med D-nummer som ikke er asylsøkere, har ikke rett til fastlege.

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Du betaler egenandel. Dersom du blir tilbudt timebestilling per sms eller via internett, skal du ikke betale noe ekstra for det.

Dersom du skal testes for covid-19 (korona) skal du ikke betale egenandel. Du skal heller ikke betale egenandel for behandling av sykdommen.

Egenandelstak for frikort for lege- og psykologtjenester er 2460 kroner.

Behandling og undersøkelse hos lege - egenandeler

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Så langt som det er mulig bør du kontakte helsetjenestene digitalt eller per telefon.
Hvis din fastlege tilbyr legetime over nett vil du se det når du logger inn på helsenorge.no. Dette kalles på «e-konsultasjon» og foregår med lyd, video eller tekst-samtale, for eksempel ved hjelp av en PC, et nettbrett eller en telefon.
Klikk på «Start e-konsultasjon» for å begynne.

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Helsenorge om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

Hvis du ikke har internett, ring Helsenorge på telefon 23 32 70 00. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

Skjema


Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med legetjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer
474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Salangen-Lavangen-Dyrøy
Telefon:55553333
Postadresse:Postboks 86 9355 Sjøvegan
Besøksadresse:Kongsveien 79 9350 Sjøvegan

Ansvarlig enhet

Avdeling:Nav Salangen-Lavangen-Dyrøy
Telefon:55553333
Nettadresse:http://www.nav.no
Postadresse:Postboks 86 9355 Sjøvegan
Besøksadresse:Kongsveien 79 9350 Sjøvegan

Kontaktpersoner

Navn:Kristine Bertinsdatter Endregaard
Tittel:NAV-leder
Telefon:55 55 33 33
Epost:kristine.endregaard@nav.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-08 13:49
Oppdatert:2016-01-11 09:45
Gyldig fra2011-02-07
Gyldig til2020-12-21
Språk Norsk - Norwegian