skjema.jpg

Kriseledelsen i Lavangen kommune har med hjemmel i smittevernloven besluttet å innføre ytterligere midlertidige tiltak utover nasjonale retningslinjer for å begrense utbredelse av Covid-19: 

  • Alle som kommer til Lavangen etter innlandsreiser sør for Nordland fylke skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 09.03.2020.  

  • Fester unngås, og ansamlinger blant folk reduseres til et minimum.