På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024, og med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn ut i 3 uker fra 28. februar 2024.

 

Lista inneholder skatteobjekt, skattegrunnlag og beregnet skatt. For 2024 har kommunestyret vedtatt en skattesats på 7 promille for næringseiendommer.

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må fremsettes skriftlig innen 6 uker til: Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll, eller postmottak@lavangen.kommune.no

Skatteliste for 2024:

 

Skatteobjekt

Skattegrunnlag

Eiendomsskatt

 

 

 

Arva AS

27 070 000

189 490

Statnett SF

75 057 143

525 400