På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022, og med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn på servicekontoret og på vår nettside i 3 uker fra 06. januar 2022.

 

Lista inneholder skatteobjekt, skattegrunnlag og beregnet skatt. For 2022 har kommunestyret vedtatt en skattesats på 7 promille for næringseiendommer.

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må fremsettes skriftlig innen 6 uker til: Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 TENNEVOLL eller postmottak@lavangen.kommune.no

 

 

Skatteliste for 2022:

 

Skatteobjekt

Skattegrunnlag

Eiendomsskatt

 

 

 

Hålogaland Ressursselskap Iks, anlegg

450 000

3 150

Bredbåndfylket Troms AS

84 796

593

Astafjord Vekst AS, anlegg

5 750 000

40 250

Salaks AS, anlegg

4 500 000

31 500

Arva AS

27 070 000

189 490

Lavangen Maskin AS, anlegg

2 970 000

20 790

Orneset Eiendomsselskap AS, anlegg

330 000

2 310

Statnett SF

75 057 143

525 400