Giellavahkku 2023 Loabágis / Samisk språkuke 2023 i Lavangen

Ástávuona Giellagoahtie ja Loabága suohkan leat plánegoahtan Sámi Giellavahku 2023 Loabágis. Dien vahkus, vahku 39, mii áigut čálmmustahttit sámegiela.

Dan oktavuođas mii ávžžuhit giellaberošteddjiid searvat; Fitnodagat, ásahusat ja organisašuvnnat mat leat registrerejuvvon ENHETSREGISTERET:s (brreg.no) sáhttet ohcat Sámedikkis doarjaga.

 

Ástávuona Giellagoahtie og Lavangen kommune har begynt å planlegge samisk språkuke 2023 i Lavangen. I denne uken, uke 43/2023 (23.10 - 29.10), skal vi synliggjøre samisk språk.

I den forbindelse ønsker vi å oppfordre språkinteresserte til å synliggjøre og øke bruken av samisk språk under Sámi giellavahkku. Alle foretak, institusjoner og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Norge (brreg.no) kan søke om midler fra Sametinget.

 

Geahčča liŋkkaid / Se lenker under:

Språktiltak i Sámi giellavahkku: https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/sprak/spraktiltak-i-forbindelse-med-sami-giellavahkku/

Regelverk: https://sametinget.no/_f/p1/i16ae959d-f1ab-4506-969c-061b8a127758/spraktiltak-i-forbindelse-med-sami-giellavahkku-regelverk-2023.pdf

Hjemmeside språkuka: https://giellavahkku.org/