Formannskapets innstilling til budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023,  og forslag til gebyrregulativ for 2020 - er i henhold til kommunelovens §§ 44.1 og 45.3  lagt ut til offentlig gjennomsyn. Du kan lese dokumentene her, eller i papirformat på Servicebygget.

Formannskapets innstillinger til:

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

Gebyr og avgifter

Punktliste

Formannskapets innstilling - valgte driftstiltak

Denne kunngjøringen  skjer i h.h.t. forvaltningslovens § 37. Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til servicekontoret innen 11.12.19 post@lavangen.kommune.no 
Budsjettet blir behandlet i kommunestyrets møte 12.12.19.