Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Brukermedvirkning i skolen

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Råd og utvalg i skolen

Tema

- Øvrige tjenester
- Skole, SFO og utdanning

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt rettighet for elever og foresatte. Se spesielt:
Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8.

Lover

Opplæringslova

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lavangen skole
Telefon:77 17 65 00
Epost:postmottak@lavangen.kommune.no
Postadresse:Nesveien 7 9357 TENNEVOLL
Besøksadresse:Tennevollveien 21 9357 TENNEVOLL

Ansvarlig enhet

Avdeling:Oppvekstetaten
Epost:postmottak@lavangen.kommune.no
Postadresse:Nesveien 7 9357 TENNEVOLL
Besøksadresse:Nesveien 7 9357 TENNEVOLL

Kontaktpersoner

Navn:Eva Bekkeli Haakseth
Tittel:rektor og skolefaglig ansvarlig
Telefon:922 32 544
Epost:evabh@lavangen.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-08 13:49
Oppdatert:2016-01-11 10:43
Gyldig fra2010-05-21
Gyldig til2020-12-09
Språk Norsk - Norwegian