1. oktober 2020 startet «Bokstart» i Lavangen, og i 2021 fikk vi et samarbeid med Sametinget om bok på samisk til de minste.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket og helsestasjonen. Informasjon til foresatte finnes digitalt. Den finnes også på flere språk.

Dette gjør vi:
Barn på 8 mnd.-kontroll får bokgave og informasjon på helsestasjonen.
På 2-årskontrollen på helsestasjonen får barnet et "bibliotek-gavekort" på bok. Boken hentes på biblioteket.
Samiske barn får også et gavekort på bok som kan hentes på Lavangen bibliotek. 

Hvorfor?
Vi ønsker å oppmuntre til tidlig språkstimulering. Lesing for og sammen med barnet, gi barnet leseglede og mer bruk av biblioteket. «Les for barnet ditt. Det er et enkelt råd, og det er et av de beste» skriver psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery i boken Miraklenes tid.

Fra nettsiden til Bokstart.no:
"Studier av små barns språkutvikling har konkludert at de første årene i et barns liv legger grunnlaget for deres lese- og skriveferdigheter, læringsevner, sosiale kompetanse og livsmuligheter. Forskning på barns ordforråd viser merkbare forskjeller mellom barn fra ressurssterke og ressurssvake familier, og peker på behovet for å sette inn tiltak som bidrar til å utjevne forskjeller fra barna er små". (...)"Høytlesing er det viktigste foreldre kan gjøre for å øke barns ordforråd og språkutvikling. Høytlesing gir barnet forståelse av hendelsesforløp, innsikt i omverden, og ord for egne opplevelser og følelser sammen med en nærværende voksen. Positive erfaringer med bøker og lesing ruster barnet for den senere lese- og skriveopplæringen. Lesing for barna kan også stimulere til økt lesing for voksne".

Vi ønsker barn og foresatte i Lavangen lykke til med lesing og Bokstart!  - Vi håper tilbudet blir tatt godt imot.

Hilsen helsesykepleier og biblioteksjef

Lenke: Bokstart.no
Lenke: Samtinget:  Les for meg - språk fra første stund