Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Besøkshjem

Generelt om tjenesten

Tema

- Pleie-, rehabiltering og omsorg
- Helse
- Kultur og fritid

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest

Lover

Barnevernloven

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Astafjord Barneverntjeneste
Telefon:97572055
Besøksadresse:9350 Sjøvegan

Ansvarlig enhet

Avdeling:Astafjord barneverntjeneste
Epost:gunnhild.masterbakk@salangen.kommune.no
Postadresse:Postboks 77 9355 SJØVEGAN
Besøksadresse:Kongsveien 77 9350 SJØVEGAN

Kontaktpersoner

Navn:Gunnhild Masterbakk
Tittel:leder barneverntjenesten
Telefon:902 36 112
Epost:gunnhild.masterbakk@salangen.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-08 13:49
Oppdatert:2016-01-11 12:38
Gyldig fra2010-05-31
Gyldig til2020-12-31
Språk Norsk - Norwegian