Bakgrunnen for tildelingen er kommunens samfunnsmessige utfordringer, med nedgang i innbyggertall og antall sysselsatte. Kommunen har svak økonomi og en ensidig næringsstruktur, og ble rangert på siste plass i NHOs «Kommune-NM» i 2022.

Fylkesrådet behandler formelt saka 21. mars, men allerede i dag sendte fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp) ut en pressemelding om tildelingen. Hun sier at fylkesrådet vektlegger viktigheten av å bistå en kommune med store utfordringer og som ideelt sett burde vært inkludert i et statlig omstillingsprogram. Hun understreker at prosjektet ikke alene vil snu situasjonen i Lavangen, men at det kan være en byggestein i et langsiktig arbeid.

- Jeg er så takknemlig for at fylkesrådet ser vår kommune, tar situasjonen på alvor, og hjelper oss i en vanskelig situasjon, sier Rollmoen, Lavangen trenger optimisme og positive nyheter, og disse midlene vil kunne gi fullt trykk på arbeidet med å snu en negativ trend

Kommunen stiller selv med en betydelig egenandel, og er klar til å starte næringsutviklingsprosjektet, sammen med næringslivet og andre aktører. Troms og Finnmark fylkeskommune skal ha en observatør i styringsgruppa, og dermed bidrar fylkeskommunen både med økonomiske og faglige ressurser inn i prosjektet. Målet er involvering av lokalt næringsliv, styrket utviklingsevne, utvikle en næringsvennlig kommune og at innbyggere og unge skal oppleve Lavangen som attraktivt.