Det er politisk vedtatt at bassenget skal være stengt hvert år i tiden 1. juni til og med 31.august.

 

Teknisk avd.