PRO-leder Norunn Johansen ble nylig gitt påskjønnelse for 25 års tjeneste - pr. 2019 -  i Lavangen kommune.
På bildet er Norunn Johansen fotografert sammen med varaordfører Svein Sæther.

 

Norunn Johansen 25 år i lavangen kommune, og varaordører Svein Sæther
foto: Erling Hanssen

 

Arbeidsmiljørisen for 2019 gikk til Lavangen skole og Lavangen SFO.
Prisen ble delt ut av varaordfører Svein Sæther til fung. rektor Mona Rambø (t.v.) og leder av SFO Gørild Fjeldstad (t.h.)

Mona Rambø, Svein Sæther og Gørild Fjeldstad
foto: Erling Hanssen

 

Fung. rektor og leder for SFO sammen med noe av de ansatte:

Ansatte på Lavangen skole og SFO
foto: Erling Hanssen

 

Vi gratulerer alle!