Lag og foreninger i Lavangen som ønsker å tilby gratis aktiviteter for barn og unge i sommer/skoleferien/evt. høst  kan nå søke om tilskudd fra kommunen.
Vi har kr 25 000,- i "potten". Dette er penger som kommer fra et 3-årig tilskudd r fått fra Bufdir til kultur- og fritidsaktviteter 2022, 2023 og 2024.
Vi har ikke penger til ny søknadsrunde høst/vinter 2023. 

Send oss en en kort søknad med beskrivelse av aktiviteten/aktiviteter, tidspunkt/tidsrom og sett opp et enkelt budsjett.
Når aktiviteten er ferdig i hht søknad må vi ha kort rapport, og innvilget tilskudd blir utbetalt. 

Søknadsfrist: 01.06.23
Send søknaden til postmottak@lavangen.kommune.no
Merk søknaden: Sommeraktiviteter 2023
Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Anne Strømmesen tlf. 906 57 194, eller Elisabeth Tobiassen tlf. 991 50 115.