Vanlige årsmøtesaker.
Sted: Røkenes bedehus

 

Styret