Fra i dag åpner vi dørene på servicebygget. Alle besøkende skriver seg inn i besøkslogg som ligger i hovedinngangen.
Vi oppfordrer at du forholder deg til anbefalt avstand til andre på 2 meter og følger nasjonale hygienetiltak. - Og vi oppfordrer deg til å gjøre avtale med saksbehandler på forhånd.