Tidspunkt for årets Lavangsvekka bestemmes snart av levekårsutvalget. Alle gode ideer, planlagte arrangement, interesserte bygdefolk og valgte medlemmer til hovedkomiteen er hjertelig velkommen på møtet!

Lag og foreninger, lokale bedrift, avdelinger i kommunen - har dere planlagt noe til Lavangvekka?  Velkommen på møtet - eller send hovedkomitéen en e-post


Tid: Torsdag 13. februar 2020 kl. 18.00.
Møtested: Lavangen bibliotek