På grunn av påkobling til det nye vannverket vil det bli driftsforstyrrelser og missfarging på det kommunale vannet noen dager.

 

Teknisk etat