Dette er en nasjonal tilskuddsordning hvor målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Informasjon og søknadsportal