Driftforstyrrelser på det kommunale vannettet fra Lyngmo og til gamle Andberg snekkerfabrikk:

- vannet kan bli stengt i løpet av ca 30 minutter

- usikkert hvor lenge

- utbedres så snart som mulig

 

Hilsen teknisk etat