Åpent museum.
Salg av kaffe og vaffler.

 

Krambuvika bygdemuseumslag